Nguyễn Danh Thao By ,
Rated 4.8/5 based on 11 customer reviews
Nguyễn Danh Thao Prep Time: 15 Minutes Cook Time: 1 Hour Yield: RECIPE YIELD
Nutrition Facts: 100 CALORIES, X GRAMS OF FAT
Ingredients: - INGREDIENT 1 - INGREDIENT 2 - INGREDIENT 3 Instructions: RECIPE INSTRUCTIONS

thanh lap cong ty,dich vu thanh lap cong ty,thanh lap cong ty tai go vap

Nguyễn Danh Thao Nguyễn Danh Thao Author:sales@nguyendanh.vnby sales@nguyendanh.vnAbout:sales@nguyendanh.vn thanh lap cong ty
 • dich vu thanh lap cong ty
 • thanh lap cong ty tai go vap
 • thanh lap cong ty

  dich vu thanh lap cong ty

  thanh lap cong ty tai go vap

  Bảng giá

  Bảng Giá Dịch Vụ

   
  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HCM
  Kính gởi: Quý Khách hàng 
         
         
  STT Nội dung Thời hạn Phí
    THÀNH LẬP CTY    
  1 GPKD + Con dấu tròn +  nhận GPKD con dấu, Đăng bố cáo thành lập cty (bắt buộc)  4 1,000,000
  2 Ủy quyền nộp hồ sơ + nhận GPKD + nhận dấu + thông báo mẫu dấu (Không cần đi lại) 1 300,000
  3 Hồ sơ pháp lý ban đầu tại Chi cục thuế 2 500,000
  TỔNG CỘNG        1,800,000
    NHỮNG VIỆC SAU KHI THÀNH LẬP CTY    
  1 Dịch vụ chữ ký số 3 năm (khuyến mãi 1 năm) (nếu mua gói 1 năm khuyến mãi 6 tháng giá: 1.783.000đ) + đăng ký nộp thuế điện tử 1 2,993,000
  2 In hóa đơn GTGT 1 quyển 1 màu đen
  Nếu in nhiều màu (cộng thêm 143.000đ)
  3 407,000
  3 Dịch vụ thông báo phát hành hóa đơn  10 400,000
  4 Dấu tên + chức danh + bảng hiệu 2 420,000
  5 Thông báo số tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư 3 200,000
  6 Dịch vụ kế toán (không phát sinh 500.000đ/tháng)
  Có phát sinh hóa đơn thì theo hợp đồng kế toán (căn cứ số lượng hóa đơn)
  3 Tháng 1,500,000
  TỔNG CỘNG        5,920,000
  TỔNG CỘNG TRƯỚC VÀ SAU KHI THÀNH LẬP        7,720,000

  **************************************************************************************

   
  BẢNG GIÁ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
  Nội dung dịch vụ Số lượng hóa đơn
  (đầu ra + đầu vào)
  Giá (chưa bao gồm VAT)

  Báo cáo thuế hàng tháng, quý,
  quyết toán năm, báo cáo tài chính. Hệ thống sổ sách.  Không phát sinh
  (Không có hóa đơn)
  500.000 đồng/tháng
  Từ 01 – 05 Hóa đơn 700.000 đồng/tháng
  Từ 06 - 20 Hóa đơn 900.000 đồng/tháng
  Từ 21– 50 Hóa đơn 1.500.000 đồng/tháng
  Từ 51- 150 Hóa đơn 2.500.000 đồng/tháng
  Đối với các công ty đã làm khai báo thuế thì phí làm sổ sách kế toán cuối năm
  bằng mức phí trên trừ đi 20%