Nguyễn Danh Thao By ,
Rated 4.8/5 based on 11 customer reviews
Nguyễn Danh Thao Prep Time: 15 Minutes Cook Time: 1 Hour Yield: RECIPE YIELD
Nutrition Facts: 100 CALORIES, X GRAMS OF FAT
Ingredients: - INGREDIENT 1 - INGREDIENT 2 - INGREDIENT 3 Instructions: RECIPE INSTRUCTIONS

thanh lap cong ty,dich vu thanh lap cong ty,thanh lap cong ty tai go vap

Nguyễn Danh Thao Nguyễn Danh Thao Author:sales@nguyendanh.vnby sales@nguyendanh.vnAbout:sales@nguyendanh.vn thanh lap cong ty
 • dich vu thanh lap cong ty
 • thanh lap cong ty tai go vap
 • thanh lap cong ty

  dich vu thanh lap cong ty

  thanh lap cong ty tai go vap

  Dịch vụ thành lập công ty

  Thành lập công ty online

  Triển khai ĐKKD qua mạng là thực hiện nghị quyết số 59/2007/NQ-CP của Chính phủ. Việc chuẩn bị đã được tiến hành rất cẩn thận, với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương, trong đó có cả các TP lớn như TP.HCM, Hà Nội. Đến tháng 1-2013, Bộ Kế hoạch – đầu tư đã ban hành thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, hình thành khung pháp lý cho thực hiện ĐKKD qua mạng, giúp giảm thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15-4-2013). Đến nay hệ thống vẫn đang hoạt động ổn định.

   

  1. Người thành lập công ty nộp hồ sơ đăng ký điện tử qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và nộp lệ phí đăng kú doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  2. Khi hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu theo quy định, thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ và người thành lập doanh nghiệp được nhận Giấy xác nhận nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

  Sau khi hồ sơ hoàn chỉnh, người dân, doanh nghiệp có thể tự chọn một trong ba hình thức để hoàn thành thủ tục đăng ký dịch vụ thành lập doanh nghiệp, cụ thể như: (a) Ở nhà và sử dụng dịch vụ “Nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại nhà” do Bưu điện TPHCM cung cấp’ (b) Đến Sở Kế hoạch và đầu tư để nộp hồ sơ và sử dụng dịch vụ “Trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại nhà” do Bưu điện TPHCM cung cấp; (c) Đến Sở Kế hoạch và đầu tư để nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp trực tiếp.

  Thời gian giải quyết hồ sơ trong vòng 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

  Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, chương trình Phục vụ Đăng ký doanh nghiệp tại nhà, hướng đến mục tiêu năm 2014 phục vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà cho 20% doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; năm 2015, đạt tỷ lệ 50%.

  Được biết, trước đây (từ năm 2000 đến 2010) Sở Kế hoạch và D(ầu tư TPHCM cũng đã từng thực hiện việc đăng ký kinh doanh qua mạng được người dân và doanh nghiệp ủng hộ nhưng vì chủ trương của Chính phủ nên hoạt động này đã bị dừng.

   

   

  Tin bài khác