• #

  • #

  • #

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

 

Nội dung thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh:

- Quý Khách Hàng chỉ cần chuẩn bị CMND các thành viên góp vốn và các thông tin trong phiếu thông tin này : PHIẾU KHAI BÁO THÔNG TIN.(nhấp chuột vào dòng chữ màu vàng-phiếu thông tin sẽ tự động dowload về máy tính) 
- Thay đổi ngành nghề
- Tăng giảm vốn điều lệ
- Thay đổi địa chỉ cùng quận
- Thay đổi thành viên, cổ đông
- Thay đổi người đại diện pháp luật
Chú ý: Mã hóa ngành nghề về ngành nghề cấp 4 (áp dụng đối với những công ty thành lập từ trước 15/07/2010) (200.000 – 500.000 đồng tùy theo số lượng ngành)
- Khắc dấu tròn Doanh nghiệp

Thời gian (ngày làm việc):
- 1 ngày soạn hồ sơ
- 5 ngày có giấy phép mới
- 1 ngày bàn giao giấy phép mới cho Công ty khách hàng  
- 2 ngày cho khắc dấu

Tổng cộng (Chưa VAT): 700.000 đ/ nội dung (Bao gồm lệ phí nhà nước: 200.000 đ)
Lưu ý: thay đổi từ nội dung thứ 3 trở đi cộng thêm phí là 300.000đ / nội dung. 500.000 đ/ dấu (Bao gồm lệ phí nhà nước)


 

Tin tức liên quan