Nguyen Danh Thao By ,
Rated 4.8/5 based on 11 customer reviews
Nguyen Danh Thao Prep Time: 15 Minutes Cook Time: 1 Hour Yield: RECIPE YIELD
Nutrition Facts: 100 CALORIES, X GRAMS OF FAT
Ingredients: - INGREDIENT 1 - INGREDIENT 2 - INGREDIENT 3 Instructions: RECIPE INSTRUCTIONS

thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap con ty tai go vap

Nguyen Danh Thao Nguyen Danh Thao Author:info@nguyendanh.vnby info@nguyendanh.vnAbout:info@nguyendanh.vn thanh lap cong ty
 • dich vu thanh lap cong ty
 • thanh lap cong ty tai go vap
 • thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap cong ty tai go vap

  thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap cong ty tai go vap

  thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap cong ty tai go vap

  thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap cong ty tai go vap
  thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap cong ty tai go vap
  • #

  • #

  • #

  Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

   

  Nội dung thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh:

  - Quý Khách Hàng chỉ cần chuẩn bị CMND các thành viên góp vốn và các thông tin trong phiếu thông tin này : PHIẾU KHAI BÁO THÔNG TIN.(nhấp chuột vào dòng chữ màu vàng-phiếu thông tin sẽ tự động dowload về máy tính) 
  - Thay đổi ngành nghề
  - Tăng giảm vốn điều lệ
  - Thay đổi địa chỉ cùng quận
  - Thay đổi thành viên, cổ đông
  - Thay đổi người đại diện pháp luật
  Chú ý: Mã hóa ngành nghề về ngành nghề cấp 4 (áp dụng đối với những công ty thành lập từ trước 15/07/2010) (200.000 – 500.000 đồng tùy theo số lượng ngành)
  - Khắc dấu tròn Doanh nghiệp

  Thời gian (ngày làm việc):
  - 1 ngày soạn hồ sơ
  - 5 ngày có giấy phép mới
  - 1 ngày bàn giao giấy phép mới cho Công ty khách hàng  
  - 2 ngày cho khắc dấu

  Tổng cộng (Chưa VAT): 700.000 đ/ nội dung (Bao gồm lệ phí nhà nước: 200.000 đ)
  Lưu ý: thay đổi từ nội dung thứ 3 trở đi cộng thêm phí là 300.000đ / nội dung. 500.000 đ/ dấu (Bao gồm lệ phí nhà nước)


   

  Tin tức liên quan