• #

  • #

  • #

Hội thảo tư vấn quản lý doanh nghiệp

Trong buổi, hội thảo tư vấn quản lý doanh nghiệp có trên 50 nhà nghiên cứu và các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế đã có buổi trao đổi về quá trình quản lý thay đổi sáng tạo cũng như nâng cao năng lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để có thể ứng phó tốt với những biến động của nền kinh tế Việt Nam cũng như tư vấn giải thể kinh doanh hạn chế rủi ro tại tại hội thảo quốc tế ICECH 2014.

Đây là sự tiếp nối thành công từ những năm 2012 và 2013. Trong hội thảo năm nay tổ chức được sự tài trợ từ cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Trường ĐH Leipzig Đức.

Trong buổi lễ diễn ra có những vị giáo sư đầu ngành như GS Fredric Wiliam Swierczek – Giám đốc Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam, PGS Phạm Hoàng Lương – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBKHN; TS Nguyễn Danh Nguyên  – Viện Trưởng Viện Kinh tế và Quản lý và nhiều giảng viên, học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế từ các trường đại học trong và ngoài nước.

Tại buổi khai mạc PGS Phạm Hoàng Lương khẳng định: “ thông qua buổi hội thảo lần này trường ĐHBKHN hy vọng tăng cường được mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước ở lĩnh vực kinh tế và quản lý nhằm chia sẻ tư tư vấn quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam”

Hội thảo đã nhận được 72 bài viết theo 3 chủ đề: Nghiên cứu thị trường; Phát triển ý tưởng; Triển khai các hoạt động đổi mới và sáng tạo. Tại Hội thảo đã có 11 tham luận tiêu biểu được trình bày.

Chỉ trong thời gian ngắn đã có 72 bài viết theo bốn chủ đề bao gồm: Nghiên cứu thị trường, tư vấn kinh doanh, phát triển ý tưởng, triển khai các hoat động đổi mới và sáng tạo.

Với sự hiện diện của các chuyên gia đầu ngành cũng như các học giả quốc tế từ nhiều trường ĐH nổi tiếng tham dự. Nơi đây tạo nên một cơ hội trao đổi kinh nghiệm học tập, nghiên cứu giúp các doanh nghiệp trong nước nâng cao được năng lực quản lý cũng như năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh tế Việt Nam.

trong lĩnh vực quản lý đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam hiện nay, đáp ứng với xu thế hội nhập quốc tế.

Tin tức liên quan