16:08 - 22/08/2017

Ba bước thực hiện cơ bản

Bước 1:

- Sao y công chứng Giấy CMND của các thành viên (cổ đông sang lập) và đại diện pháp luật;
- Các thông tin trong phiếu thông tin này : PHIẾU KHAI BÁO THÔNG TIN.
- Có các thông tin trên quý khách hàng LH với chúng tôi để ký HỢP ĐỒNG và tiến hành việc đăng ký mở doanh nghiệp.

Bước 2:

- Chúng tôi sẽ cử nhân viên đến chỗ khách hàng ký HỢP ĐỒNG, thu thập các thông tin về làm hồ sơ;
- Gửi Mail để khách hàng kiểm tra lần cuối;
- Sau khi hoàn tất hồ sơ sẽ giao khách hàng ký và đại diện khách hàng đi nộp hồ sơ tại sở KHĐT & Công an thành phố.

Bước 3:

- Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết ngày/ giờ lên ký nhận Giấy phép Đăng ký Kinh Doanh (có nhân viên bên công ty chúng tôi lên trước lấy số thứ tự hướng dẫn);
- Và cùng bạn hoàn tất thủ tục đăng ký khắc dấu tròn.

Copyright 2015 by dichvuviettel.com.vn - Thiết kế website bởi Yêu thiết kế web