11:08 - 23/08/2017

Bảng Giá Dịch Vụ

 
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HCM
Kính gởi: Quý Khách hàng 
       
       
STT Nội dung Thời hạn Phí
  THÀNH LẬP CTY    
1 GPKD + Con dấu tròn +  nhận GPKD con dấu, Đăng bố cáo thành lập cty (bắt buộc)  4 1,000,000
2 Ủy quyền nộp hồ sơ + nhận GPKD + nhận dấu + thông báo mẫu dấu (Không cần đi lại) 1 300,000
3 Hồ sơ pháp lý ban đầu tại Chi cục thuế 2 500,000
TỔNG CỘNG        1,800,000
  NHỮNG VIỆC SAU KHI THÀNH LẬP CTY    
1 Dịch vụ chữ ký số 3 năm (khuyến mãi 1 năm) (nếu mua gói 1 năm khuyến mãi 6 tháng giá: 1.783.000đ) + đăng ký nộp thuế điện tử 1 2,993,000
2 In hóa đơn GTGT 1 quyển 1 màu đen
Nếu in nhiều màu (cộng thêm 143.000đ)
3 407,000
3 Dịch vụ thông báo phát hành hóa đơn  10 400,000
4 Dấu tên + chức danh + bảng hiệu 2 420,000
5 Thông báo số tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư 3 200,000
6 Dịch vụ kế toán (không phát sinh 500.000đ/tháng)
Có phát sinh hóa đơn thì theo hợp đồng kế toán (căn cứ số lượng hóa đơn)
3 Tháng 1,500,000
TỔNG CỘNG        5,920,000
TỔNG CỘNG TRƯỚC VÀ SAU KHI THÀNH LẬP        7,720,000

**************************************************************************************

 
BẢNG GIÁ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
Nội dung dịch vụ Số lượng hóa đơn
(đầu ra + đầu vào)
Giá (chưa bao gồm VAT)

Báo cáo thuế hàng tháng, quý,
quyết toán năm, báo cáo tài chính. Hệ thống sổ sách.Không phát sinh
(Không có hóa đơn)
500.000 đồng/tháng
Từ 01 – 05 Hóa đơn 700.000 đồng/tháng
Từ 06 - 20 Hóa đơn 900.000 đồng/tháng
Từ 21– 50 Hóa đơn 1.500.000 đồng/tháng
Từ 51- 150 Hóa đơn 2.500.000 đồng/tháng
Đối với các công ty đã làm khai báo thuế thì phí làm sổ sách kế toán cuối năm
bằng mức phí trên trừ đi 20%


Copyright 2015 by dichvuviettel.com.vn - Thiết kế website bởi Yêu thiết kế web