09:09 - 28/09/2017

Thu phí duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

  Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

    Thông tư này quy định mức thu phí duy trì trạng thái chứng thư số áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho tổ chức, doanh nghiệp sử dụng.

    Mức thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số là 3.000 đồng/chữ ký số/tháng và tổ chức thu phí là Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông). Tổ chức thu phí được để lại 90% số phí thu được để trang trải chi phí phục vụ công việc thu phí.

    Thông tư số 305/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Đối với chữ ký số mà tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trước ngày 01/01/2017, thực hiện nộp phí từ quý III/2017.

Theo quy định của thông tư trên thì:

- Doanh nghiệp mua chữ ký số từ trước (vẫn còn hạn sử dụng) vẫn có thể bị truy thu tiền phí kiểm tra trạng thái chứng thư số

- Thông tư nêu rõ là việc thu phí tính theo "chữ ký số" , tuy nhiên, chữ ký số được hiểu là chữ ký được ký trên các văn bản, các tờ khai... và mỗi lần ký sẽ là 1 chữ ký số (việc thông kê số lần ký là không thể và nếu thu phí theo số lần ký thì số tiền phí phải nộp rất lớn)

Copyright 2015 by dichvuviettel.com.vn - Thiết kế website bởi Yêu thiết kế web