09:09 - 28/09/2017

Tổng cục thuế đã kết nối hệ thống nộp thuế điện tử với Ngân hàng Quốc dân (NCB)

Theo đó, từ ngày 01/09/2017, Người nộp thuế sử dụng tài khoản mở tại Ngân hàng Quốc dân (NCB) có thể đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử bằng chữ ký số đang sử dụng kê khai thuế.

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

 V/v kết nối hệ thống Nộp thuế điện tử với Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) 

     Tổng cục Thuế thông báo đã hoàn thành kết nối hệ thống Nộp thuế điện tử với Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

Từ ngày 01/09/2017, Người nộp thuế có thể sử dụng tài khoản tại Ngân hàng nêu trên để đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử:

-  Mẫu đăng ký và hướng dẫn sử dụng dịch Nộp thuế điện tử với Ngân hàng, xem và tải về: Tại đây.

-  Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử xem và tải về: Tại đây.

-  Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện.

                                                Trân trọng cảm ơn./.
=> Mẫu đăng ký nộp thuế điện tử với Ngân hàng Quốc Dân NCB
=> Báo giá chữ ký số 

Copyright 2015 by dichvuviettel.com.vn - Thiết kế website bởi Yêu thiết kế web