09:09 - 28/09/2017

Tổng cục thuế thông báo về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 3.4.4

    Về việc hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

        Trong đó, ứng dụng cập nhật kiểm tra ràng buộc các chỉ tiêu trên Thông báo phát hành hóa đơn đáp ứng yêu cầu “Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn”.

        Bắt đầu từ ngày 14/6/2017, khi lập Thông báo phát hành hóa đơn, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.4iHTKK 3.4.5 thay cho các phiên bản trước đây.

 

         Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau: 

-       Ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.4: Tải về

-      Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.5: Thực hiện kê khai tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

       Như vậy, từ ngày 14/06/2017 người nộp thuế sau 2 ngày thông báo phát hành hóa đơn là có thể sử dụng (trước đây là 5 ngày). Đây là 1 cải cách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Người nộp thuế nên tải về và nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.4 để việc thông báo phát hành hóa đơn được thực hiện theo đúng quy định mới và tránh xảy ra sai sót. 

       Trong quá trình cài đặt nâng cấp nếu gặp lỗi cài đặt người nộp thuế có thể liên hệ BQT CHỮ KÝ SỐ 24H theo số điện thoại 0913.636.507 - Mr Mười để được trợ giúp.

Copyright 2015 by dichvuviettel.com.vn - Thiết kế website bởi Yêu thiết kế web