• #

  • #

  • #

Luật nghị định - thông tư mới

Chính thức bỏ con dấu doanh nghiệp từ 1/7/2015
Chính thức bỏ con dấu doanh nghiệp từ 1/7/2015. Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.
Các văn bản của TP. HCM
Các văn bản của TP. HCM chi tiết liên hệ: Mr Vũ 096 3839 005
Thông tư 219 - số 209/2013/NĐ-CP
Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
Luật xây dựng
Luật xây dựng
Luật công ty TNHH hai thành viên
Luật công ty TNHH hai thành viên
Luật công ty TNHH một thành viên
Luật công ty TNHH một thành viên