Nguyen Danh Thao By ,
Rated 4.8/5 based on 11 customer reviews
Nguyen Danh Thao Prep Time: 15 Minutes Cook Time: 1 Hour Yield: RECIPE YIELD
Nutrition Facts: 100 CALORIES, X GRAMS OF FAT
Ingredients: - INGREDIENT 1 - INGREDIENT 2 - INGREDIENT 3 Instructions: RECIPE INSTRUCTIONS

thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap con ty tai go vap

Nguyen Danh Thao Nguyen Danh Thao Author:info@nguyendanh.vnby info@nguyendanh.vnAbout:info@nguyendanh.vn thanh lap cong ty
 • dich vu thanh lap cong ty
 • thanh lap cong ty tai go vap
 • thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap cong ty tai go vap

  thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap cong ty tai go vap

  thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap cong ty tai go vap

  thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap cong ty tai go vap
  thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap cong ty tai go vap
  • #

  • #

  • #

  Những chi phí trước khi thành lập công ty

  A- Quý khách chỉ cần chuẩn bị:

  CMND các thành viên góp vốn;

  - Và thông tin trong phiếu sau: PHIẾU KHAI BÁO THÔNG TIN. + HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

  Sau khi chuẩn bị xong gửi mail cho chúng tôi phiếu trên theo địa chỉ mail: info.tuvanquangminh@gmail.com và LH Mr Vũ: 096 3839 005 để được tư vấn, BÁO GIÁ chi tiết.

  B- Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Quang Minh gồm 4 gói dịch vụ chính: 

  1/ GÓI CĂN BẢN: 299k giảm giá chỉ còn 249k
  + Thời gian: 7 ngày 
  + Phí dịch vụ: 299.000 đồng
  + Lệ phí nhà nước: Sở kế hoạch: 200.000 đồng; Dấu tròn tự động loại tốt nhất + giấy chứng nhận mẫu dấu: 500.000 đồng.
  ==> Tổng phí: 999.000 đồng giảm chỉ còn 949.000 đồng
  + Nội dung công việc: (Ra GPKD + MST + Dấu tròn)
  *Chú ý dịch vụ VIP: Khách hàng chỉ cần đi ra phòng công chứng gần nhất thay vì đi 3 lần như bình thường(chi phí cộng thêm 300.000đ)
  ==> Tổng phí: 1.299.000 đồng giảm chỉ còn 1.249.000 đồng
  - Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp.
  - Soạn Hồ sơ pháp lý: Giấy đề nghị, Danh sách, điều lệ.
  - Hỗ trợ hướng dẫn cùng khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả Đăng ký doanh nghiệp và làm dấu tròn
  - Đóng các khoản phí nhà nước. (Phí ĐKKD: 200.000đ; Phí dấu tròn: 500.000đ)

  Ngày 31/12/2013 Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT tại khoản 12 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TTBTC bao gồm: dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cơ sở kinh doanh được kê khai hoặc khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hóa. Cá nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức và cá nhân được ủy quyền bao gồm các trường hợp sau đây:

  Chi phí rước khi thành lập doanh nghiệp, các nhà đồng sáng lập phải có văn bản ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân phải thực hiện chi hộ một trong số những khoản chi phí có liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm vật tư hàng hóa thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo đúng hóa đơn GTGT đứng tên của tổ chức, cá nhân đã được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho các tổ chức, cá nhân được ủy quyền thông qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

    Trong mục III, phần I, cùng với dial-up chiếm vấn đề hệ thống 15/2006 / QĐ-BTC ngày 2006/03/20 của Bộ Tài chính hướng dẫn: bắt đầu từ một chi phí kinh doanh, chi phí đào tạo, quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước tối đa 3 tài khoản năm.

  Khoản 3, Điều 3 của Thông tư số 45/2013 / TT- trên 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, chi phí thành lập doanh nghiệp sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định: chi phí bắt đầu một doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập công ty, học phí, chi phí di chuyển, chi phí cho việc mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, cấp giấy phép và chuyển giao công nghệ, thương hiệu, lợi thế thương mại là một tài sản vô hình mà chi phí kinh doanh giảm giá trong khi không quá 3 năm theo quy định của thuế TNDN.

   

  Trong phần 1, Điều 6, Chỉ thị số 123/2012 / TT- trên 2012/07/27 Bộ Tài chính quy định tính phí khi xác định thu nhập chịu thuế:

  "Trừ các khoản chi dich vu thanh lap cong ty nêu tại khoản 2 Điều này, bất kỳ chi phí kinh doanh đủ điều kiện khấu trừ các khoản:

  A) Chi phí thực tế của hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp kinh doanh phát sinh.

  B) chi phí có hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. "

  chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp được phân bổ cho chi phí để làm chi phí kinh doanh, phân bổ trong 3 năm kể từ bây giờ đưa ra.

  Trong các trường hợp những khoản dịch vụ thành lập công ty  phát sinh khi được cấp giấy phép thành lập nhưng không có một văn bản ủy rõ ràng quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ và không đảm bảo hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định, thì Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

  Tin tức liên quan