Nguyen Danh Thao By ,
Rated 4.8/5 based on 11 customer reviews
Nguyen Danh Thao Prep Time: 15 Minutes Cook Time: 1 Hour Yield: RECIPE YIELD
Nutrition Facts: 100 CALORIES, X GRAMS OF FAT
Ingredients: - INGREDIENT 1 - INGREDIENT 2 - INGREDIENT 3 Instructions: RECIPE INSTRUCTIONS

thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap con ty tai go vap

Nguyen Danh Thao Nguyen Danh Thao Author:info@nguyendanh.vnby info@nguyendanh.vnAbout:info@nguyendanh.vn thanh lap cong ty
 • dich vu thanh lap cong ty
 • thanh lap cong ty tai go vap
 • thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap cong ty tai go vap

  thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap cong ty tai go vap

  thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap cong ty tai go vap

  thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap cong ty tai go vap
  thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty, thanh lap cong ty tai go vap
  • #

  • #

  • #

  Những điều cần biết về hồ sơ đăng ký kinh doanh

  Trong hồ sơ đăng ký kinh doanh cần phải ghi nên tham khảo các ngành nghề và mã ngành trong hệ thống các ngành kinh tế của Việt Nam theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng chính phủ

   

  Muốn biết chi tiết các thông tin về ngành nghề theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTg, có thể tham khảo thêm tại Quyết định 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Doanh nghiệp vốn đầu tư từ nước ngoài cần tham khảo tại Biểu Cam kết WTO – Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ tại (danh mục miễn trừ đối xử Tối huệ quốc theo Điều II). Biểu Cam kết quy định cho tất cả các ngành và các phân ngành cho phép hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam (Cty Doanh Nghiệp Việt đính kèm bản tổng kết ngành tại Biểu Cam kết để tham khảo).

  Bên cạnh đó có thể xem thêm Quyết định trên tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếng Việt/Văn bản pháp quy về đăng ký giấy phép kinh doanh/Luật Doanh nghiệp, Nghị định và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

   Lưu ý: Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg và Quyết định 337/2007/QĐ-BKH chỉ quy định chung về các lĩnh vực được phép kinh doanh hoặc hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, không quy định chi tiết các công đoạn của quá trình sản xuất hoặc các loại hàng hóa có thể.

   Vốn điều lệ - Vốn pháp định:

  -Vốn điều lệ: tức là tổng số vốn đăng ký kinh doanh của những thành viên cùng đóng góp. Vốn có thể được sử dụng như hiện kim (tiền Việt Nam, ngoại tệ  hay vàng được qui đổi sang tiền Việt Nam) và tài sản khác. Nếu sử dụng tài sản khác phải kèm theo cả bảng kê khai từng loại tài sản khác và giá trị còn lại.

  -Vốn pháp định: tất cả các doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh ngành luôn đảm bảo vốn theo qui định thì phải ghi rõ vốn pháp định của từ loại ngành nghề đó và phải có sự xác nhận của ngân hàng thương mại về việc doanh nghiệp đó có đủ số vốn trên.

   Đối với Doanh nghiệp có  nguồnvốn đầu tư  từ nước ngoài, bất kỳ ngành nghề dang ky thanh lap doanh nghiep thuộc hay không thuộc danh mục ngành nghề thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thì các Nhà đầu tư đăng ký thành lập Doanh nghiệp phải chứng minh được khả năng tài chính của mình tương đương với số vốn đăng ký. Việc chứng minh được thực hiện bởi xác nhận của ngân hàng.

   

  Tin tức liên quan