• #

  • #

  • #

Thuế và Khai báo thuế

Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng.
Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng.
Chính thức bỏ con dấu doanh nghiệp từ 1/7/2015
Chính thức bỏ con dấu doanh nghiệp từ 1/7/2015. Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.
Khai báo thuế như thế nào là hợp lý ?
Thủ tục thực hiện sự không chắc chắn của mã số thuế là đơn giản, nhưng sẽ có vấn đề nếu bạn không quen thuộc với huỷ bỏ hiệu lực pháp lý của các mã số thuế .
Chuẩn bị hồ sơ mua hóa đơn lần đầu
Khi quý khách hàng đã ủy thác cho tư vấn thành lập công ty của Quang Minh, mọi thủ tục thành lập doanh nghiệp sẽ do Quang Minh đại diện thực hiện.
Đăng ký thuế đối với tổ chức kinh doanh và đơn vị trực thuộc
Mỗi một doanh nghiệp đều có một mã số thuế riêng và nhất định do cơ quan thuế cấp. Doanh nghiệp bạn cần nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế tại cơ quan thuế để được cấp mã số thuế mới khi thành lập.
Tư vấn thành lập công ty - Đối tượng và phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm nộp thuế cho nhà nước, việc nộp thuế bạn cũng cần có các thông tin cần thiết để có thể làm tròn nghĩa vụ của mình.