Nguyễn Danh Thao By ,
Rated 4.8/5 based on 11 customer reviews
Nguyễn Danh Thao Prep Time: 15 Minutes Cook Time: 1 Hour Yield: RECIPE YIELD
Nutrition Facts: 100 CALORIES, X GRAMS OF FAT
Ingredients: - INGREDIENT 1 - INGREDIENT 2 - INGREDIENT 3 Instructions: RECIPE INSTRUCTIONS

thanh lap cong ty,dich vu thanh lap cong ty,thanh lap cong ty tai go vap

Nguyễn Danh Thao Nguyễn Danh Thao Author:sales@nguyendanh.vnby sales@nguyendanh.vnAbout:sales@nguyendanh.vn thanh lap cong ty
 • dich vu thanh lap cong ty
 • thanh lap cong ty tai go vap
 • thanh lap cong ty

  dich vu thanh lap cong ty

  thanh lap cong ty tai go vap

  Tin tức - Sự kiện

  Tổng cục thuế đã kết nối hệ thống nộp thuế điện tử với Ngân hàng Quốc dân (NCB)

  Theo đó, từ ngày 01/09/2017, Người nộp thuế sử dụng tài khoản mở tại Ngân hàng Quốc dân (NCB) có thể đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử bằng chữ ký số đang sử dụng kê khai thuế.

  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

   V/v kết nối hệ thống Nộp thuế điện tử với Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) 

       Tổng cục Thuế thông báo đã hoàn thành kết nối hệ thống Nộp thuế điện tử với Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

  Từ ngày 01/09/2017, Người nộp thuế có thể sử dụng tài khoản tại Ngân hàng nêu trên để đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử:

  -  Mẫu đăng ký và hướng dẫn sử dụng dịch Nộp thuế điện tử với Ngân hàng, xem và tải về: Tại đây.

  -  Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử xem và tải về: Tại đây.

  -  Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện.

                                                  Trân trọng cảm ơn./.
  => Mẫu đăng ký nộp thuế điện tử với Ngân hàng Quốc Dân NCB
  => Báo giá chữ ký số 

  Tin bài khác